Home » Past Questions » Yoruba » ÈDÈ Èwo nínú ìwõnyi ló ní möfíìmù ìÿêdá kan?

ÈDÈ Èwo nínú ìwõnyi ló ní möfíìmù ìÿêdá kan?


Question

ÈDÈ
Èwo nínú ìwõnyi ló ní möfíìmù ìÿêdá kan?

Options

A) Elégbo

B) Alágbe

C) Ôlõtê

D) Çlëbí

The correct answer is A.

Explanation:

Kò sí ìdáhùn nínú õrõ mërêêrin nítorí pé gbogbo wôn ló ní ju
möfíìmù ìÿêda kan.

More Past Questions:


Dicussion (1)