Home » Past Questions » Yoruba » ÌßÊßE Ààbõ agbè çmu ti a fi ÿôwö sí òbí ìyàwó lëyìn ìgbéy...

ÌßÊßE Ààbõ agbè çmu ti a fi ÿôwö sí òbí ìyàwó lëyìn ìgbéy...


Question

ÌßÊßE
Ààbõ agbè çmu ti a fi ÿôwö sí òbí ìyàwó lëyìn ìgbéyàwó túmõ sí

Options

A) íÿíhùn

B) ìdána

C) pé ìyàwó tí lóyún kó tó wôlékô

D) pé ìyàwó ti sô ìbálé nù

The correct answer is D.

Explanation:

Wôn þ ÿe eléyìí láti tàbùkù ìyàwo tí ôkô rê kò bá nílé àti àwôn òbí rê ni.

More Past Questions:


Dicussion (1)