Home » Past Questions » Yoruba » LÍTÍRÉßÕ Ìwé Àjà ló lçrù ni ìbéèrè dá lé. Iÿë wo ni Lápàd...

LÍTÍRÉßÕ Ìwé Àjà ló lçrù ni ìbéèrè dá lé. Iÿë wo ni Lápàd...


Question

LÍTÍRÉßÕ
Ìwé Àjà ló lçrù ni ìbéèrè dá lé.
Iÿë wo ni Lápàdé bêrê sí ´ÿe ní kété ti ó fi iÿë ôlöpàá sílè?

Options

A) Àgbê

B) Õtçlêmúyë

C) Akõwë

D) Òwò

The correct answer is A.

Explanation:

Iÿë àgbê ni bàbá rê náà þ ÿe.

More Past Questions:


Dicussion (1)