Home » Past Questions » Yoruba » LÍTÍRÉßÕ Ìwé Ìwúre Níbi Àÿeyç ni ìbéèrè dá lé. ‘Êyin bàb...

LÍTÍRÉßÕ Ìwé Ìwúre Níbi Àÿeyç ni ìbéèrè dá lé. ‘Êyin bàb...


Question

LÍTÍRÉßÕ
Ìwé Ìwúre Níbi Àÿeyç ni ìbéèrè dá lé.
‘Êyin bàbá wa tó wà níkàlê’
Nínú Ìwúre Níbi Àsè Ìÿílé, çsç òkè yìí töka sí àwôn

Options

A) löbalöba

B) irúnmôlê

C) Alárá àti Ajerò

D) Alayé

The correct answer is A.

Explanation:

Èdè àpönlé ni baba jë fún àwôn ôba ti wôn wà ní ìkàlê.

More Past Questions:


Discussion (2)