Home » Past Questions » Yoruba » ÈDÈGbólóhùn tó fi àsìkò afànámónìí hàn ni

ÈDÈGbólóhùn tó fi àsìkò afànámónìí hàn ni


Question

ÈDÈ

Gbólóhùn tó fi àsìkò afànámónìí hàn ni

Options

A) ó máa lô sí Èkó

B) ó lô sí Èkó

C) ó máa þ lô sí Èkó

D) ó ti lô sí Èkó

The correct answer is B.

Explanation:

Gbólóhùn yìí fi hàn pé çni náà ti lô ÿùgbön kò fi àkokò tó lô hàn.

More Past Questions:


Dicussion (1)