Home » Past Questions » Mathematics » Express 130 kilometers per second in meters per hour

Express 130 kilometers per second in meters per hour


Question

Express 130 kilometers per second in meters per hour

Options

A) 7.8 x 10-5

B) 648 x 106

C) 7,800,00

D) 4.68 x 10-8

E) 780 x 105

The correct answer is D.

Explanation:

1km = 100m
60sec. = 1 mins
60 mins. = 1 hr
130000 per sec = 130000 x 360
= 468000000
= 468 x 108

More Past Questions:


Dicussion (1)