Home » Past Questions » Igbo » AGỤMAGỤ N'abụ ‘Ndụ Bụ Ekete' dị n' Echiche, ‘Etu onye siri kpa eket...

AGỤMAGỤ N'abụ ‘Ndụ Bụ Ekete' dị n' Echiche, ‘Etu onye siri kpa eket...


Question

AGỤMAGỤ
N’abụ ‘Ndụ Bụ Ekete’ dị n’ Echiche, ‘Etu onye siri kpa ekete, ka o si eritere ya ihe’ pụtara na

Options

A) etu onye siri kwado ndụ ya ka ndụ ya ga-adị

B) ụwa bụ ebe oriri na nkwari

C) ekete na-enwetara mmadụ ihe nrite

D) ọ dị mma mmadụ inwetara onwe ya ihe

The correct answer is A.


More Past Questions:


Discussion