Home » Past Questions » Igbo » AGHỌTAAZAAGụọ ederede atọ ndị a ma zaa ajụjụ niile sitere na ha.Ed...

AGHỌTAAZAAGụọ ederede atọ ndị a ma zaa ajụjụ niile sitere na ha.Ed...


Question

AGHỌTAAZAA

Gụọ ederede atọ ndị a ma zaa ajụjụ niile sitere na ha.

Ederede III


Oriakụ Dike bụ onye anyaukwu. Ọ bụkwa onye oke njenje n’agbanyeghị na di ya bụ akajiakụ n’obodo. Maka ndụ dị etu a, ụmụ ya niile kpọrọ ya asị, mana di ya hụrụ ya n’anya ma na-akwanyekwara ya aja n‘ukwu n’ihe niile ọ na-eme.

Afọ tara nwaanyị a mmiri. Ọ naghị eleba anya n’ezinaụlọ ya. Ọ nakwaghị elebara ụmụ ya anya n’ihe ọbụla ha na-eme. Ihe niile nwaanyị a ma na ndụ ya bụ ihe ọ ga-eme ka a nụ aha ya n’obodo ma ọ dị mma ma ọ dị njo. Naanị ihe ọ na-arụ bụ ije oke njenje na isogharị ndị ndọrọndọro ọchịchị, ịgagharị n’ụlọ dibịa dị icheiche na ịtu arọ ihe ọ ga-eme ka onye ọbụla nọrọ ya n’okpuru, ọkachasị ebe ụmụnwaanyị ibe ya nọ.


Gịnị bụ isiokwu ederede a?

Options

A)
Nwaanyị anya ukwu.
B)
Nwaanyị ajọ agwa.
C)
Nwaanyị afọ tara mmiri.
D)
Nwaanyị oke njenje.

The correct answer is B.


More Past Questions:


Discussion