Home » Past Questions » Hausa » Tambayoyi a kan ADABIN BAKA Hausa ‘‘Na haƙa ta ƙi haƙo, na rufe ta ƙi ru...

Tambayoyi a kan ADABIN BAKA Hausa ‘‘Na haƙa ta ƙi haƙo, na rufe ta ƙi ru...Discussion